Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Vipers

Mexican Black-tailed Pitviper
Mixcoatlus melanurus

see larger image
Mexican Black-tailed Pitviper
Mexican Black-tailed Pitviper
Mixcoatlus melanurus
San Antonio Zoo - San Antonio, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo