Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Monitor Lizards

Komodo Dragon
Komodo Island Monitor
Varanus komodoensis

see larger image
Komodo Dragon
Komodo Dragon
Varanus komodoensis
Birmingham Zoo - Birmingham, AL, USA
© 2003 Jeff Whitlock use this photo