Animals > Fish > Cartilaginous Fishes > Carpet Sharks > Bamboo Sharks

Epaulette Shark
Hemiscyllium ocellatum

see larger image
Epaulette Shark
Epaulette Shark
Hemiscyllium ocellatum
Tennessee Aquarium - Chattanooga, TN, USA
© 2006 Jeff Whitlock use this photo