Animals > Mammals > Rodents > Acouchis & Agoutis

Brazilian Agouti
Dasyprocta leporina

see larger image
Brazilian Agouti
Brazilian Agouti
Dasyprocta leporina
Jacksonville Zoo - Jacksonville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Brazilian Agouti, Red-rumped Agouti
Dasyprocta leporina
see larger image
Golden-rumped Agouti
Golden-rumped Agouti
Dasyprocta leporina aguti
Audubon Zoo - New Orleans, LA, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Golden-rumped Agouti, St. Vincent Agouti
Dasyprocta leporina aguti