Austin Zoo
Austin, TX, USA

African Lion
African Lion (female)
Panthera leo leo
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
African Spurred Tortoise
African Spurred Tortoise
Sulcata Tortoise
Geochelone sulcata
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
African Spurred Tortoise
African Spurred Tortoise
Sulcata Tortoise
Geochelone sulcata
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
American Black Bear
American Black Bear
Black Bear
Ursus americanus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Axis Deer
Axis Deer
Chital
Axis axis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Axis Deer
Axis Deer
Chital
Axis axis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Axis Deer
Axis Deer (juvenile)
Chital
Axis axis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Axis Deer
Axis Deer
Chital
Axis axis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Axis Deer
Axis Deer
Chital
Axis axis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Ball Python
Ball Python
Python regius
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Ball Python
Ball Python
Python regius
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Bengal Tiger
Bengal Tiger
Panthera tigris tigris
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Bengal Tiger
Bengal Tiger
Panthera tigris tigris
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Bengal Tiger
Bengal Tiger
Panthera tigris tigris
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Bengal Tiger
Bengal Tiger
Panthera tigris tigris
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Bennett's Wallaby
Bennett's Wallaby
Macropus rufogriseus frutica
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Bibron's Gecko
Bibron's Gecko
Pachydactylus bibronii
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black Kingsnake
Black Kingsnake
Lampropeltis getula nigra
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black Kingsnake
Black Kingsnake
Lampropeltis getula nigra
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black Rat Snake
Black Rat Snake
Elaphe obsoleta obsoleta
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Black Rat Snake
Black Rat Snake
Elaphe obsoleta obsoleta
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black-capped Lory
Black-capped Lory
Lorius lory
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Black-headed Parrot
Black-headed Parrot
Black-headed Caique
Pionites melanocephalus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Black-headed Parrot
Black-headed Parrot
Black-headed Caique
Pionites melanocephalus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black-tailed Prairie Dog
Black-tailed Prairie Dog
Cynomys ludovicianus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Brown Basilisk
Brown Basilisk
Basiliscus vittatus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Brown Lemur
Brown Lemur
Eulemur fulvus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Capybara
Capybara
Hydrochoerus hydrochaeris
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Carpet Python
Carpet Python
Morelia spilota
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Chattering Lory
Chattering Lory
Lorius garrulus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Chicken
Chicken
Gallus gallus domesticus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Chicken
Chicken
Gallus gallus domesticus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Chicken
Chicken
Gallus gallus domesticus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Chicken
Chicken
Gallus gallus domesticus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Chilean Rose Tarantula
Chilean Rose Tarantula
Chilean Rose-haired Tarantula
Grammostola rosea
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Colombian Tegu
Colombian Tegu
Black Tegu, Colombian Black & White Tegu, Gold Tegu
Tupinambis teguixin
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Common Blue-tongued Skink
Common Blue-tongued Skink
Tiliqua scincoides
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Common Box Turtle
Common Box Turtle
Terrapene carolina
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Common Box Turtle
Common Box Turtle
Terrapene carolina
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Common Chuckwalla
Common Chuckwalla
Sauromalus ater
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Costa Rican Zebra Tarantula
Costa Rican Zebra Tarantula
Striped-knee Tarantula, Zebra Tarantula
Aphonopelma seemanni
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Cougar
Cougar (juvenile)
Florida Panther, Mountain Lion, Puma
Puma concolor
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Cougar
Cougar (juvenile)
Florida Panther, Mountain Lion, Puma
Puma concolor
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Cougar
Cougar (juvenile)
Florida Panther, Mountain Lion, Puma
Puma concolor
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Cougar
Cougar (juvenile)
Florida Panther, Mountain Lion, Puma
Puma concolor
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Cougar
Cougar
Florida Panther, Mountain Lion, Puma
Puma concolor
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Cougar
Cougar
Florida Panther, Mountain Lion, Puma
Puma concolor
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Cougar
Cougar
Florida Panther, Mountain Lion, Puma
Puma concolor
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Cougar
Cougar
Florida Panther, Mountain Lion, Puma
Puma concolor
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Cougar
Cougar
Florida Panther, Mountain Lion, Puma
Puma concolor
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Cuban Knight Anole
Cuban Knight Anole
Anolis equestris
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Dairy Goat
Dairy Goat
Capra hircus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Domestic Goat
Domestic Goat
Capra hircus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Domestic Goat
Domestic Goat
Capra hircus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Domestic Goat
Domestic Goat
Capra hircus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Domestic Turkey
Domestic Turkey (female)
Meleagris gallopavo
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Domestic Turkey
Domestic Turkey (male)
Meleagris gallopavo
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Eastern Mud Turtle
Eastern Mud Turtle
Common Mud Turtle
Kinosternon subrubrum
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Galapagos Tortoise
Galapagos Tortoise
Geochelone nigra
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Galapagos Tortoise
Galapagos Tortoise
Geochelone nigra
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Galapagos Tortoise
Galapagos Tortoise
Geochelone nigra
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Helmeted Guineafowl
Helmeted Guineafowl
Numida meleagris
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Helmeted Guineafowl
Helmeted Guineafowl
Numida meleagris
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Hog Deer
Hog Deer
Axis porcinus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Hog Deer
Hog Deer
Axis porcinus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Hog Deer
Hog Deer
Axis porcinus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Hog Deer
Hog Deer
Axis porcinus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Hog Deer
Hog Deer
Axis porcinus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Hog Deer
Hog Deer
Axis porcinus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Indian Ornamental Tarantula
Indian Ornamental Tarantula
Poecilotheria regalis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Indian Ornamental Tarantula
Indian Ornamental Tarantula
Poecilotheria regalis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Indian Peafowl
Indian Peafowl (female)
Indian Blue Peafowl, Indian Peacock
Pavo cristatus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Indian Peafowl
Indian Peafowl (juvenile)
Indian Blue Peafowl, Indian Peacock
Pavo cristatus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Indian Peafowl
Indian Peafowl
Indian Blue Peafowl, Indian Peacock
Pavo cristatus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Indian Peafowl
Indian Peafowl (male)
Indian Blue Peafowl, Indian Peacock
Pavo cristatus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Indian Peafowl
Indian Peafowl (male)
Indian Blue Peafowl, Indian Peacock
Pavo cristatus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Indonesian Blue-tongued Skink
Indonesian Blue-tongued Skink
Giant Blue-tongued Skink, New Guinea Blue-tongued Skink
Tiliqua gigas
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Inland Bearded Dragon
Inland Bearded Dragon
Pogona vitticeps
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Inland Bearded Dragon
Inland Bearded Dragon
Pogona vitticeps
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Jandaya Parakeet
Jandaya Parakeet
Jenday Conure
Aratinga jandaya
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Kinkajou
Kinkajou
Potos flavus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Leaf Muntjac according to the zoo
Leaf Muntjac according to the zoo (but I believe it might be Reeve's)
Muntiacus putaoensis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Leopard
Leopard (melanistic/black)
Panthera pardus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Leopard Gecko
Leopard Gecko
Eublepharis macularius
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Llama
Llama
Lama glama
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Mali Uromastyx
Mali Uromastyx
Uromastyx dispar maliensis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Mali Uromastyx
Mali Uromastyx
Uromastyx dispar maliensis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
New Guinea Singing Dog
New Guinea Singing Dog
Canis lupus halstromi
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
New Guinea Singing Dog
New Guinea Singing Dog
Canis lupus halstromi
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Oriental Fire-bellied Toad
Oriental Fire-bellied Toad
Fire-bellied Toad
Bombina orientalis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Oriental Fire-bellied Toad
Oriental Fire-bellied Toad
Fire-bellied Toad
Bombina orientalis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Oriental Fire-bellied Toad
Oriental Fire-bellied Toad
Fire-bellied Toad
Bombina orientalis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Ornate Horned Frog
Ornate Horned Frog
Argentine Horned Frog, Bell Horned Frog, Pacman Frog
Ceratophrys ornata
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Patas Monkey
Patas Monkey
Erythrocebus patas
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Pot-bellied Pig
Pot-bellied Pig
Vietnamese Pot-bellied Pig
Sus scrofa domesticus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Red Fox
Red Fox
Vulpes vulpes
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Red Fox
Red Fox
Vulpes vulpes
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Red-tailed Boa
Red-tailed Boa
Columbian Red-tailed Boa, Corn Island Boa, Hog Island Boa
Boa constrictor imperator
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Russian Tortoise
Russian Tortoise
Central Asian Tortoise
Testudo horsfieldi
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Salmon-crested Cockatoo
Salmon-crested Cockatoo
Moluccan Cockatoo
Cacatua moluccensis
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Savannah Monitor
Savannah Monitor
Varanus exanthematicus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Serval
Serval
Leptailurus serval
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Serval
Serval
Leptailurus serval
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Serval
Serval
Leptailurus serval
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Smooth-sided Toad
Smooth-sided Toad
Sapo Dorado
Bufo guttatus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Spectacled Caiman
Spectacled Caiman
Common Caiman
Caiman crocodilus
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
White-fronted Capuchin
White-fronted Capuchin
Cebus albifrons
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
White's Tree Frog
White's Tree Frog
Australian Green Tree Frog, Dumpy Tree Frog
Litoria caerulea
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo